Santa Teresa bagon - Linya sa mapa 2
Mapa ng Santa Teresa bagon - Linya 2